گروه Azar Development با توجه به نگاه ویژه ای که به این موضوع دارد و همچنین تجربه طولانی در صنعت ساختمان وبهره گیری از متخصصین توانمند خود، مطابق با استاندارد های آمریکا آماده تحقق بخشیدن به رویای شما و اخذ گرین کارت آمریکامی باشد

CONSULTANTS:
– Land Matters
– Brad Buller
– Fox Group
– Craig Fukushima

ARCHITECT:
– Malek Elahi
– Meysam Rezvani

ENGINEERING:
– Azar,Engineering, Inc.
– Ali Monshizadeh, PE

OWNER:
– H. Monshizadeh
– M. Fakhimi
– Tony Moreno

GENERAL CONTRACTOR:
– Massoud Monshizadeh

REAL ESTATE BROKER:
– Sierra Realty
– Ken Galasso

ESCROW:
– Orange Coast title Company

REPRESENTATIVES IN IRAN
– Monir Razavi
– Ahmad Voghari

© Copyright 2016 Azar Development by Metro Digital Inc.